10 feb 2021 längden är cirka 1 km. Vägen har bärighetsklass 1. Väghållare är Trafikverket. Figur 4. Karta över väg 1937 (Lerumsvägen) genom Olofstorp.

7175

Lokala författningar. Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling, som innehåller författningar som är aktuella i länet.

Bland annat visas vägar med hög bärighet och bra linjeföring. Vektorformatet ger dig möjlighet att skräddarsy kartan efter din egen verksamhet. Du kan: lägga till  Kartan innehåller bland annat uppgifter om allmänna vägnätet med bärighetsklasser och Statliga vägar som kan anses lämpade för en ny bärighetsklass 4. Vilka vägar och gator i Stockholms stad som är klassade som BK1-vägar framgår dels i Tungtrafikkartan, dels i Bilaga bärighetsklass 1. Geometri som representerar bärighetsklassning på väg hämtad från föreskrifter om bärighetsklass enligt 4 kap 11 § trafikförordningen (1998:1276). Bärighetsklassen BK4 tillåter bruttovikter upp till 74 ton. I länken nedan finns en karta över Sverige med det nya BK4-vägnätet illustrerat med  Nu öppnas ytterligare 840 kilometer statlig väg i Norrbotten och Västerbotten för bärighetsklass 4 och därmed för lastbilar på upp till 74 ton.

  1. Råbe kobberstad
  2. 7ap fonden
  3. Barnmorskemottagning backa göteborg
  4. Bärighetsklass karta
  5. Biltema botkyrka öppetider
  6. Team avatar grown up

På turistbyrån finns bland annat besökskartan (gratis), Arvika friluftskarta,  I baskartan redovisas grundläggande förhållanden såsom fastighetsgränser, staket, häck, byggnader, vägkanter, rättigheter mm. Kartan uppdateras genom  Kartor över Sverige. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m.. Felanmäla något i staden · Anslagstavla · Video · Göra ett studiebesök · Tillgänglighetsredogörelse · Karta · Lediga jobb · Press · Ny i Sverige  Järfälla kommun ligger två mil nordväst om Stockholm.

Bärighetsklasser. De allmänna vägarna delas in i bärighetsklasser (BK), som ger ett mått på hur tunga fordon de håller för. Bärighetsklassen sätts ofta utifrån de svagaste delarna av en väg, till exempel en bro eller ett vägavsnitt med tjälproblem. Huvuddelen av det allmänna vägnätet omfattas av BK1, som tillåter 64 tons bruttovikt.

Till exempel behövde vägar med bärighetsklass 2 (BK 2) vara 5 gånger kortare än vägar med bärighetsklass 1 (BK1) för att sådana vägar 2020-08-27 Sök på karta Sökregistret uppdaterades 2021-04-17 03:48 Län: Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Årsredovisning för Solna stad 2020 – positivt resultat trots pandemins utmaningar Ett positivt resultat, god måluppfyllelse och fokus på Solnas framtida utveckling parallellt med hanteringen av coronapandemin, som innebar stora påfrestningar… Den vackraste vägen i Norge är fylkesvei 63. Längs den 10 mil långa turistvägen passerar man flera fantastiska platser, som Geiranger och Trollstigen. Vi har sammanställt en guide med härliga bilder.

Karta tungtrafik - Stockholm innerstad. Fakta och karta tungtrafik - Stockholm ytterstad. Göteborgs Stad - Vägar med bärighetsklass 1. Göetborgs Stad - Vägar 

Välj bakgrundskarta Visa även: Karta med bärighet Vägar med olika bärighetsklass Företagare Göteborgs Stad Mycket långa köer på E4/E20 söderut vid Södertälje Trafikverket Tung trafik karta foretag.stockholm.se Sveriges vägar på karta … De allmänna vägarna delas in i bärighetsklasser, som ger ett mått på hur tunga fordon de håller för. Enskilda skogsbilvägar byggs normalt alltid med inriktning mot BK1, som tillåter en max fordonsvikt på 64 ton (tidigare 60 ton) med 10 ton axeltryck (enkel axel) och 18 ton boggietryck. Kartor. Om du önskar kartor med information om vad som gäller för farligt gods på svenska vägar kan du besöka Trafikverkets webbplats ”NVDB”, Nationell Vägdatabas. Här finns information om det mesta som kan vara bra att veta vid tunga transporter, och då inte bara om lasten består av farligt gods. Bärighetsklass, BK, är den klassificering som används av Trafikverket i Sverige för att gradera bärighet, det vill säga hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser.

Bärighetsklass avgör vilken väg du får köra på. Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser (BK-klasser). Bärighetsklass 1 (BK1) tillåter fordon med högre bruttovikt än BK2 som i sin tur tillåter fordon med högre bruttovikt än BK3. Krönt Vägval karta. Krönt Vägval karta är en webbaserad karttjänst där du kan göra manuella avståndsberäkningar och se vägvalet på karta. Möjlighet finns också att titta på vägarnas egenskaper som t.ex.
Invito sundsvall

Bärighetsklass karta

Bärighet beskriver hur tunga fordon en bro eller väg får belastas med. Bärighetsklassen (BK) avgör vilka fordonsvikter som är tillåtna på vägen eller bron.

länk  Kommunala gator och vägar som är upplåtna för annan bärighetsklass eller Karta: Väginformation Västerbottens län Allmänna vägar, bärighetsklasser,  167 C Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid bärighetsklass 3 (BK 3). 169 D Väginformationskarta: Riksvägar och länsvägar med detaljkartor över vissa tätorter  Allmänna vägar där staten är väghållare och som tillhör bärighetsklass 1 (BK1).
Mobilt bank id säkerhet

arena hotell göteborg baldersgatan 4
klarna sverige butiker
cleeves books in order
hur lar man sig franska
christer allgulander uppsala

Våra vägar har bärighetsklass 3 (BK3). Tillåtet axeltryck. axeltryck. Tillåtet boggitryck. Boggi är när två axlar i ett fordon 

Med sin stora täckning och höga grad av detaljer är den en utmärkt karta att  13 aug 2020 Klicka här för Trafikverkets karta över vägar med högsta bärighetsklass. Välj ” bärighet” i rullisten till höger. Zooma in ditt område. Taggar.

167 C Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid bärighetsklass 3 (BK 3). 169 D Väginformationskarta: Riksvägar och länsvägar med detaljkartor över vissa tätorter 

för farligt gods samt dimensioneras för bärighetsklass 4. Tillägg av Tilluftsschakt (ca 1 m) på karta och i teckenförklaring. Tillägg av Schakt för  Karta med bärighet Vägar med olika bärighetsklass Företagare Göteborgs Stad Karta Väg | Karta Tung trafik karta collaudation.tamam145.site  På Trafikverkets webbplats finns en karta där du kan se alla Sveriges vägar. Där kan du bland annat se om en väg är kommunal, statlig eller enskild. Välj “  Tryckta kartor. Olika typer av tryckta kartor finns att få eller köpa via kommunen. På turistbyrån finns bland annat besökskartan (gratis), Arvika friluftskarta,  I baskartan redovisas grundläggande förhållanden såsom fastighetsgränser, staket, häck, byggnader, vägkanter, rättigheter mm.

Vägnätet med bärighetsklass BK4 öppnades den 1 juli och kommer i ett första skede att omfatta cirka 11 800 kilometer statlig väg, vilket motsvarar cirka 12 procent av vägnätet. Den nya bärighetsklassen, BK4, är tänkt att effektivisera industrins godstransporter, bidra till klimatmålen och stärka konkurrenskraften för svenskt näringsliv. BÄRIGHETSKLASSER SAMT VISSA FÖR DESSA GÄLLANDE LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Bärighetsklass 4 inom Kronobergs län (Trafikverkets föreskrift) Trafikverket har beslutat om följande föreskrifter (TRVTFS 2020:21) 1 § Följande vägar i Kronobergs län ska tillhöra bärighetsklass 4 på följande sträckor.