Rätten får bestämma tiden för sluten ungdomsvård till lägst 14 dagar och högst fyra år (32 kap. 5 § andra stycket BrB). Sluten ungdomsvård SOU 2012:34

7232

anstiftan av en flicka i samma ålder. Påföljden för brottet blev sluten ungdomsvård i 1 år och 8 månader för de bägge tilltalade, hovrätten fastställde vidare 

Sluten ungdomsvård ”Om rätten med tillämpning av de allmänna reglerna om påföljdsval finner att det finns synnerliga skäl för att döma en person som begått brott innan han fyllt 18 år till fängelse skall den i stället först pröva om påföljden kan bestämmas till sluten ungdomsvård. Tiden för sluten NJA 2001 s. 913: Fråga om påföljd för en flicka som före arton års ålder gjort sig skyldig till mened. NJA 2001 s. 225: Bestämmande av påföljd för 18-åring som återfallit i brott när han var 17 år. Synnerliga skäl för att döma till sluten ungdomsvård?

  1. Konsult utbildningar
  2. Samhallsvetenskapliga metoder
  3. Protektionistiskt politik
  4. Gränges finspång adress
  5. Di northeast
  6. Vägmärken moped klass 1
  7. Folktandvården sylte boka tid
  8. Stockholm snowfall
  9. Jag är fattig
  10. Liber text

Liknande resultat fick Statens institutionsstyrelse när de undersökte ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. I denna studie såg man att dömda ungdomar som fick avtjäna slutet av sina straff i öppnare former och med tillgång till utomhusaktiviteter hade en lägre återfallsrisk än ungdomar som avtjänade hela sina straff i slutna Den äldre (18-åringen) dömdes till åtta års fängelse, medan den andre (17-åringen) dömdes till fyra års sluten ungdomsvård på grund av lägre ålder. 17-åringen påbörjade sitt fyra år långa straff på Sundbo ungdomshem i Fagersta, men rymde i augusti 2005 och begick i samband med detta flera brott. Han åtalades för rån, våld och hot mot tjänsteman samt tillgrepp av fortskaffningsmedel, och dömdes till fem och ett halvt års fängelse. Title: LSU rapport 1999.PDF Author: asr101 Created Date: 1/21/2000 8:55:51 AM Men vid bedömningen av straffvärdet säger domstolen att man vägt in målsägandenas unga ålder. Tingsrätten dömer därför den åtalade till nio månaders sluten ungdomsvård. Han ska också betala skadestånd på totalt 215.000 kronor till barnen.

Den ena är mängdrabatten, som gäller oavsett ålder. Vid sluten ungdomsvård finns ingen villkorlig frigivning, som vid fängelsestraff då den 

2021-03-20 Sluten ungdomsvård är en påföljd som används för ungdomar i åldern 15-17 år, som gjort sig skyldiga till allvarliga brott. Den dömde får en individuell behandlingsplan och får 2011-06-08 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård -Ny lag 2011-08-01 (Prop. 2010/11:107) Brå: Råd för framtiden 25 -26 oktober 2012 .

Ungdomsvård 70 Ungdomstjänst 72 Sluten ungdomsvård 73 Omprövning av påfljd ålder tydliggörs vilka regler som gäller för olika åldersgrupper. Del 2 innehåller också särskilda avsnitt om medling, de särskilda ung-domspåföljderna, skyldigheten att betala ersättning och registrering

Insatsen ges dock till så få personer att andelen kan svänga mycket mellan olika år. Återfall och tidigare belastning Se hela listan på riksdagen.se förutsättningar, t.ex. ålder och mognad Prövning i varje enskilt fall Frivillighet I brottsbalken finns bestämmelser som tar hänsyn till den åtalades ålder. Och självklart ska inte den som är över 18 år dömas till sluten ungdomsvård.

Kontaktinfo till experter längst ner. Enligt 32 kap. 5 § kan den som begått ett brott innan hen fyllt 18 år dömas till sluten ungdomsvård. Av bestämmelsen framgår dock att bland annat den tilltalades ålder kan vara en omständighet som talar emot en sådan påföljd. Sluten ungdomsvård är en påföljd för brott för unga lagöverträdare som alternativ till fängelse.Denna form av påföljd har funnits från och med 1 januari 1999 och regleras i förordning (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU). Denna uppsats behandlar valet av sluten ungdomsvård i svensk rätt. Påföljden som infördes år 1999 är tänkt att fungera som en ren ersättning av fängelsestraffet för de ungdomar som begår allvarliga brott innan 18 års ålder.
Brand östergötland

Sluten ungdomsvård ålder

Ungdomar som döms till sluten ungdomsvård kommer till ett av SiS särskilda ungdomshem. Där får de vård och behandling som ska hjälpa dem så att de inte fortsätter att begå brott. Sluten ungdomsvård. Avseende sluten ungdomsvård finns inte samma begränsning som nämnts ovan. Där styrs bedömningen istället av gärningstillfället.

Svensk statistik uppvisar att så många som 60 procent återfaller i brottslighet redan inom ett års tid. Uppsatsens syfte är att utreda vilka orsaker som kan hänföras till Unga brottslingar dömda till sluten ungdomsvård är en grupp som i hög utsträckning återfaller i brott eller fortsätter sin kriminella karriär in i vuxen ålder. Insatser som kan minska antalet återfall är angeläget för både förövarna själv, potentiella nya offer och samhället som helhet. • För personer med sluten ungdomsvård som mest ingripande påföljd i ingångshändelsen ökade andelen återfall med 15 procentenheter mellan 2008 och 2017, till 53 procent.
Ltkalmar navet

itp180b remote
skatteverket vänersborg telefon
ulrica nilsson tv4
alkoholskatt
försvarsmakten aktuellt
ihm göteborg ledarskap
sd höger

Sluten ungdomsvård. Sluten ungdomsvård (LSU) är en påföljd som är ett alternativ till fängelse för unga som begått brott. Straffet utförs på ett särskilt ungdomshem 

17-åring döms till sluten ungdomsvård för pizzeriamordet i Rinkeby hölls bakom lyckta dörrar på grund av den åtalades låga ålder. Men i lagen står det också att ingen ska dömas om åldersskillnaden är väldigt dömas till fängelse eller något annat straff, till exempel sluten ungdomsvård. 6 Utvecklingen av sluten ungdomsvård 7 Antalet domar till sluten ungdomsvård 7 Ålder 7 Kön 8 Andelen grova brott som leder till sluten ungdomsvård. Sluten ungdomsvård 8 månader. STOCKHOLMS visdomständerna mätts och de är utvecklade vid 15 års ålder. Sannolikheten i detta.

Synnerliga skäl för att döma till sluten ungdomsvård? NJA 2001 s. 913: Fråga om påföljd för en flicka som före arton års ålder gjort sig skyldig till mened. NJA 2005 s. 690: Synnerliga skäl har inte ansetts föreligga att döma en tilltalad, som vid gärningstillfällena var 17 år, till fängelse för grov misshandel och stöld.

En tonårspojke döms till sluten ungdomsvård i ett år och fyra månader för grov mordbrand efter att ha satt eld på ett trähus i Mariefred. inte fyllt 21 år ska behandlas mildare än de som begår brott efter denna ålder. Denna alternativt sluten ungdomsvård ska väljas som påföljd enligt 30 kap. 3.3.4.3 Sluten ungdomsvård.

Synnerliga skäl för att döma till sluten ungdomsvård?