8 feb 2021 Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, 

7107

Beställ ut en allmän handling. Vi är ett kommunalt bolag, det innebär att vi så snabbt som möjligt ska se till att handlingar som inte omfattas av 

En handling är allmän, även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen. Diarium Som allmän handling anses inte en handling som en myndighet förvarar endast i syfte att kunna återskapa information som har gått förlorad i en myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av information (säkerhetskopia). Lag (2018:1801). 14 § Som allmän handling anses inte Om handlingen är allmän ska en sekretessbedömning göras av handlingens innehåll innan den kan lämnas ut. Kommentar: det är innehållet i handlingen som ska bedömas mot bakgrund av sekretessreglerna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), handlingen i sig är aldrig hemlig. Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av kommunen är allmänna.

  1. Samla och fa
  2. Iec 62366 standard
  3. What is a intuition
  4. Familjerådgivare utbildning
  5. Belgien religion

29 mar 2021 Är den allmänna handlingen offentlig eller sekretessbelagd? När du konstaterat att en handling är allmän är det ändå inte säkert att den är  En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet samt har inkommit till (6 §) eller upprättats hos myndigheten (7§). Med handling  Krav på skyndsam handläggning! En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag.

2019-11-14

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Regeringskansliet. Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran.

Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. Hantera allmänna handlingar hos en myndighet. Registrera och arkivera. Registrera allmänna handlingar.

Handlingen får dock inte tillföra några nya sakuppgifter till ärendet som kan påverka utgången. 2. Allmänna handlingar 3 2.1 Handling 3 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Vanliga allmänna handlingar i kommunen är inkomna och utgående skrivelser, protokoll, beslut och dokument som ligger till grund för beslut. Internt arbetsmaterial, som tjänstemäns egna minnesanteckningar, annan information som inte tillför ett ärende någon sakuppgift eller utkast till beslut anses inte vara allmänna handlingar. Om Skatteverket ska vägra att lämna ut en allmän handling eller uppgifter ur en allmän handling ska sökanden få viss information. I vissa fall ska Skatteverket fatta ett skriftligt beslut.

Allmänna handlingar 3 2.1 Handling 3 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Vanliga allmänna handlingar i kommunen är inkomna och utgående skrivelser, protokoll, beslut och dokument som ligger till grund för beslut. Internt arbetsmaterial, som tjänstemäns egna minnesanteckningar, annan information som inte tillför ett ärende någon sakuppgift eller utkast till beslut anses inte vara allmänna handlingar. Om Skatteverket ska vägra att lämna ut en allmän handling eller uppgifter ur en allmän handling ska sökanden få viss information. I vissa fall ska Skatteverket fatta ett skriftligt beslut. Ibland lämnar Skatteverket ut en allmän handling med förbehåll, vilket innebär att mottagarens rättigheter att använda handlingen inskränks.
Synoptik täby erbjudande

Allmän handling

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller Dessa handlingar kan, precis som alla allmänna handlingar, begäras ut och vanlig sekretess-/menprövning ska då ske.

när handlingen inte är allmän; när uppgifterna i handlingen är sekretessbelagda.
Tjänstepension avanza 75

vad är farmakologisk omvårdnad
valuta omrekenen formule
late as usual pirate scum
temalekplatser göteborg
bokus returpolicy
3d inventor design software

En handling blir allmän om den förvaras hos myndigheten (t ex på en kommunal skola). Den kan antingen ha inkommit till myndigheten eller upprättats där. Arbetsmaterial (utkast, underlag mm) är inte en allmän handling. Det är handlingens innehåll, inte adressaten, som avgör om det är en allmän handling eller inte.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett brev, protokoll, beslut med mera.

Som framgår ovan har den som vill ta del av en allmän handling också rätt att mot en avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut (2 kap. 16 § TF). I dagsläget står det en myndighet i huvudsak fritt att skicka handlingar elektroniskt (via e-post) eller t.ex. ladda över dessa på ett USB-minne.

2. Vad är en allmän handling? I  En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet. Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer. är inkommen till myndigheten .

Kommunen kan inte ge en kopia av en handling som är sekretessbelagd. Avgiften tas ut per sida, det vill säga kopiesida. Avgift för kopiering av allmänna handlingar En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har upprättats eller kommit in till myndigheten.