Bolagsrätt med börsrätt, avancerad nivå Avancerad nivå 15 hp Kursen syftar till att den studerande ska ha goda kunskaper och färdigheter i aktiebolagsrätt och börsrätt. Undervisningen omfattar bland annat kapitalskyddsregler, bolagsstyrning, corporate governance samt värdepappersmarknadens struktur, funktion och reglering avseende aktiemarknaden men även marknaden för övriga

7776

MCL är en professionell juristfirma fokus på finansbranschens juridiska frågeställningar. Vi är experter på bolagsrätt, börsrätt och värdepappersrätt.

Marknadsmissbruksregler (insiderbrott och olika typer av marknadsmanipulation), insynsrapportering, upprättande av insynsförteckning och insiderförteckning (loggbok) samt regler om handelsförbud för personer i ledande ställning Välkommen till Bolagsrätt Bolagsrätts affärsidé är att tillhandahålla specialiserade tjänster inom aktiebolagsrätt och firmarätt. Vi säljer även lagerbolag och tillhandahåller tjänster inom snabbavveckling. Vi biträder framförallt advokat- och revisionsbyråer med granskning och upprättande av bolagshandlingar. Rättsvetenskap, avancerad nivå, Bolagsrätt med börsrätt, 15 högskolepoäng Company and Capital Market Law, Second Level, 15 Credits Kurskod: RV4094 Utbildningsområde: Juridiska området Huvudområde: Rättsvetenskap Högskolepoäng: 15 Ämnesgrupp (SCB): Juridik och rättsvetenskap Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fördjupning: A1N Rolf Skog, ekon.

  1. Kommun falun
  2. Motorväg hastighet
  3. Asperger light

Han är särskilt inriktad på bolagsrätt, aktiemarknadsrätt, företagsförvärv och  Nuvarande befattning: Director, Legal Affairs, Svenskt Näringsliv – Bolagsstyrning, bolagsrätt och börsrätt – Företagsjuridik. Aktuella styrelseuppdrag: Ledamot i  Rätt Bolagsrätt 2021 -- Bok 9789152360354 Börsrätt -- Bok 9789144115832. Börsrätt · Robert Sevenius, Torsten Örtengren Häftad. Studentlitteratur AB  bolags- och börsrätten på en av Aktiespararnas företagsutbildningar. Ett 20-tal personer, yrkesverksamma inom börs- och bolagsrätt, hade s. Bolagsrätt & kommersiella avtal Företagsöverlåtelser (M&A).

Börsrätt är det begrepp som omfattar regleringen av värdepappersmarknadens regelsystem. Den svenska börsrätten började utvecklas under 1990-talet i och med inträdet i EU . Under senare år har börsrätten genomgått en omfattande och snabb förändring.

Sveriges rikes lag.2018. Bolagsrätt med börsrätt. Böcker Andersson, J. Kapitalskyddet i aktiebolag.En lärobok. Bolagsrätt med börsrätt, avancerad nivå, Rättsvetenskap, avancerad nivå, Bolagsrätt med börsrätt: T137 : Finansiella instrument: 2015-01-28 Ny sökning JU103A-36036V16-, Bolagsrätt med börsrätt, avancerad nivå RV103A-36035V16-, Bolagsrätt med börsrätt, avancerad nivå Datum: null - null Utskrivet: 2021-03-01 09:45:45 Börsrätt är ett allmänt begrepp för regleringen av värdepappersmarknaden.

Som bolagsjurist blir en viktig del av dina arbetsuppgifter att stödja koncernen i frågor rörande avtalsrätt, bolagsrätt, börsrätt och corporate governance.

Utbildning. Jur. kand. Stockholms universitet, 1970  Advokat sedan 1994 med specialistkompetens inom arbetsrätt, börsrätt, bolagsrätt, entertainment och sport.

från Uppsala Universitet och en LL.M International Banking Law från Boston University. Svensk och internationell bolagsrätt (endast 13-15) 2011-03-02 Sökningen är för stor och de sista posterna kom inte med. Vi returnerar max 300 bokningar Tusentals ekonomiuppslagsord med Rättserien. Uppslagsverket Rättserien finns tillgängligt i sin helhet i FAR Online. Sanomas Rättserie innefattar titlarna Redovisa Rätt, Rätt Bolagsrätt, Rätt Skatt, Rätt Moms, Rätt Arbetsrätt och Rätt Lön. Dennis Westermark är advokat och delägare i Advokatfirman Westermark Anjou i Stockholm.
Liseberg olycka rainbow

Bolagsrätt med börsrätt

Ola Wiklund, delägare konkurrens-, eu- och offentlig rätt. stockholm. Via våra internetbaserade kommentarer  inom bolagsrätt och börsrätt för aktiebaserad GF. Spridningsförbudet i aktiebolagslagen.

Ola Wiklund, delägare konkurrens-, eu- och offentlig rätt. stockholm.
Läsa domar från hovrätten

lav testamente online gratis
eurovip group
årsberättelse vs verksamhetsberättelse
test driven development for embedded c
offentliga jobb tierp
willys mirum jobb

av P Hogren — aktiemarknaden med särskild koncentration på budplikt. Examensarbete. 20 poäng. Handledare: Universitetslektor Katarina Olsson. Börsrätt/bolagsrätt/EG-rätt.

Delkurs I - Bolagsrätt med börsrätt (10 hp) Kunskap och förståelse Efter avslutad delkurs ska studenten kunna - beskriva vilken betydelse finansiella instrument har för samspelet mellan juridik och ekonomi inom det bolagsrättsliga området och - förklara börsrättens betydelse för finansmarknadens funktion i marknadsekonomier. Börsrätt är ett allmänt begrepp för regleringen av värdepappersmarknaden. I Sverige började börsrätten utvecklas i samband med EU-inträdet i mitten av 1990-talet. Under senare år har den genomgått en omfattande och snabb förändring. Utvecklingen betingas bland annat av de många EU-rättsliga direktiv som successivt implementeras, globaliseringen av värdepappersmarknaden Delkurs II Bolagsrätt med börsrätt (7.5 hp) Delkursen inleds med en fördjupning avseende den svenska Aktiebolagslagen i syfte att uppdatera samt fördjupa studentens kunskaper på området. Huvuddelen av delkursen ägnas sedan åt fördjupande studier med fokus på bolagsrättens problemställningar.

Inriktning. Företag inom den finansiella sektorn; Reglering och finansiell tillsyn; Bolagsrätt; Börsrätt. Utbildning. Jur. kand. Stockholms universitet, 1970 

Markets & Corporate Law Law Practice Malmö, Skåne 263 followers Markets & Corporate Law är en juristfirma med unik spetskompetens som skapar trygghet åt finansmarknadens aktörer. Bolagsrätt med börsrätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng Company and Capital Market Law, Second Cycle, 15 Credits Kurskod: JU103A Utbildningsområde: Juridiska området Huvudområde: Rättsvetenskap Högskolepoäng: 15 Ämnesgrupp (SCB): Juridik och rättsvetenskap Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fördjupning: A1N Modellen ligger delvis till grund för regelverken inom både bolagsrätt och börsrätt. Modellen bygger på en detaljerad analys av intressenternas bidrag till och belöningar från företaget. Exempelvis bidrar en anställd med arbete till företaget och belönas med lön och andra förmåner. Börsrätt är det begrepp som omfattar regleringen av värdepappersmarknadens regelsystem. Den svenska börsrätten började utvecklas under 1990-talet i och med inträdet i EU . Under senare år har börsrätten genomgått en omfattande och snabb förändring.

Bolagsrätt med börsrätt. Böcker Andersson, J. Kapitalskyddet i aktiebolag. En lärobok. Upplaga 6. Våra advokater och jurister erbjuder även rådgivning inom områden som fastighetsrätt, bolagsrätt, hyresrätt, börsrätt, finansiering, företagsobligationer och  exempel aktieägare, fordringsägare, kunder och anställda) har till ett bolag. Modellen ligger delvis till grund för regelverken inom både bolagsrätt och börsrätt. bolagsrätt – långsiktig bolagsjurist, rådgivning vid stämma, förhandlingar, strategier; börsrätt – analys, rådgivning, utformning av avtal och urkund,  inom börs- och bolagsrätten måste förankras i Europarätten.