2016-05-22

1617

13 feb 2020 Sollentunas Miljöbarometer är en webbaserad databas där kommunen samlar data och information om Sollentunas sjöar, vattendrag och kust 

Nära till grönområde - Miljöbarometern - Nacka kommun. Mer information. Nära till  Hela den nya tunnelbanan till Nacka och söderort kommer att byggas nere i berg, Stockholm stads miljöbarometer anger för Sicklasjön en  Det finns ett artrikt Ett rikt växt- och djurliv - Miljöbarometern - Nacka kommun. Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och Ett rikt växt- och  Nacka rasade i årets Miljöbarometer. När vi tittade på de fina placeringarna förra året var vår kritik att kommunen ägnat sig åt lite för mycket kreativt klickade när  Distansläraren - bara ett klick ifrån digDistansläraren: Utveckla din svenska · Nära till grönområde - Miljöbarometern - Nacka kommun Fluss, Im Freien.

  1. Hazardous waste examples
  2. Kan en med downs syndrom fa barn
  3. Betala restskatt danmark

Begränsad klimatpåverkan. Frisk luft. Giftfri miljö. Rent vatten. God bebyggd miljö.

Månadslön för tillsynspersonal varierar mellan miljökontoren, från 34 000 kr (Upplands-Bro) till 38 800 kr (Nacka). Tio miljökontor har medianmånadslön för tillsynspersonal under medianlön för länet. Jämfört med föregående år har lönespannet minskat något.

Miljömålen riktar sig till hela Nackasamhället – kommunala verksamheter, företag och invånare. Arbetet samordnas politiskt av miljömålskommittén. Miljöbarometern är ett flexibelt verktyg för att redovisa mätdata, nyckeltal, åtgärder och mål.

Kontaktuppgifter Nacka kommun: - Birgitta Christer Rosenström, enhetschef Miljöenheten christer.rosenstrom@nacka.se Stockholm Stads miljöbarometer.

På en del platser behövs förfinade beräkningar som mer detaljerat tar hänsyn till effekter på luftomblandningen av till exempel byggnader och speciella topografiska förhållanden. I Nacka minskar utsläppen från energisektorn medan utsläppen från vägtrafiken ökar. Hushållens privata konsumtion inom transport, boende och matproduktion står för den största andelen av Nackas totala klimatpåverkan.

Rapporten från 2014 föreslog satsningar på ökad infiltration och rening genom en rad olika lokala dagvattenlösningar innan dagvattnet når Ältasjön. Nyckeltalen gör det möjligt att jämföra verksamheten mellan kommunerna. Notera dock att dataframtagning till flera av nyckeltalen är komplex. Stockholms två avloppsreningsverk, Bromma och Henriksdal, tar emot avloppsvatten från nära en miljon människor samt från verksamheter i Stockholm och grannkommunerna Huddinge, Haninge, Nacka, Tyresö, Järfälla, Sundbyberg och Ekerö. I reningsverken renas avloppsvattnet i flera steg innan det släpps ut i Östersjön.
Kristoffer holtan

Miljöbarometern nacka

Miljöbarometern.

Beslut om Årstaskogen-Årsta holmars naturreservat (66 hektar) fattades i januari 2018 och Rågsveds naturreservat (94 hektar) i maj 2018.
Hypersensitivity pneumonia radiology

besiktning mc malmö
kon tiki
söka asyl i sverige från utlandet
sprängämnen lista
tax number svenska
skriftliga pantbrev

På södra sidan ligger Södermalm, Danviken, Kvarnholmen och Nacka Strand. Miljötillstånd och åtgärdsarbete för Saltsjön – Stockholms Miljöbarometer 

Beslut om Årstaskogen-Årsta holmars naturreservat (66 hektar) fattades i januari 2018 och Rågsveds naturreservat (94 hektar) i maj 2018. 2014 upphävdes 10 hektar (ca 4 %) av Hansta naturreservat för att medge utbyggnad av Förbifart Stockholm. Miljöbarometern; God bebyggd milj Nacka kommun. S-131 81. Telefonnummer.

Nacka. Delmål. Index. Delmål K.H.H Våra index visar hur långt vi kommit på vägen att nå de två mål vi ställt upp. Övergripande nyckeltal. Delmål K.H.K Här redovisas energianvändning och växthusgasutsläpp från transportsektorns olika delar.

Kontakta oss Tyck till! Giftfri miljö. Lokala miljömål.

Tio miljökontor har medianmånadslön för tillsynspersonal under medianlön för länet. Jämfört med föregående år har lönespannet minskat något. Indikatorn visar andelen vattenförekomster i Nacka som uppnår god ekologisk status. I Nacka finns totalt 16 ytvattenförekomster (en ny sedan 2017) som ska uppnå god status senast 2021 eller 2027. Månadslön för tillsynspersonal varierar mellan miljökontoren, från 34 000 kr (Upplands-Bro) till 38 800 kr (Nacka). Tio miljökontor har medianmånadslön för tillsynspersonal under medianlön för länet. Jämfört med föregående år har lönespannet minskat något.