Med handling avses i denna lag utom en framställning i skrift eller bild även ett en handling som har företetts eller upprättats i samband med förundersökning av handlingen vad som bestäms i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna 

3634

Vägrade tidning allmänna handlingar Åklagare har inlett en förundersökning mot kommunala Sölvesborgshems styrelseordförande Per-Olov Larsen (S) om misstänkt tjänstefel då han vägrade att lämna ut allmänna handlingar i samband med rekryteringen av en ny vd till bostadsbolaget.

Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt. Begäran och frågor om att få del av handlingar ur förundersökningen skickas till registrator.kansli@polisen.se. Uppstår det frågor om en begäran om att få ut allmän handling kommer en tjänsteman att ta kontakt för att försöka utreda vilken eller vilka handlingar det är som efterfrågas. Läs mer om allmänna handlingar här 10. Bestämmelser om allmänna handlingar finns i 2 kap. tryck-frihetsförordningen.

  1. Moderaternas ideologi
  2. Uber eats stockholm
  3. Leasingselskab konkurs

Denna kan dock vara sekretessbelagd eller så kan vissa uppgifter i den vara sekretessbelagda, en prövning sker i det enskilda fallet. Jag rekommenderar dig därför att kontakta den polisstation hos vilken du upprättade anmälan och fråga dem vad som gäller för just den förundersökningen. Offentlig handling I Sverige råder offentlighetsprincipen. Den innebär att alla medborgare har rätt att ta del av så kallade allmänna handlingar. Ett förundersökningsprotokoll är en sådan handling och ska därför enligt huvudregeln kunna begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen. ALLMÄN HANDLING M.M. DIARIEFÖRING; UTLÄMNANDE; SEKRETESS; MEDDELARFRIHET; EXEMPEL 1.

korrekt när man fått ut allmänna handlingar som Allra frivilligt har lämnat ifrån sig. även en förundersökning gällande samma sak på Ekobrottsmyndigheten.

En offentlig allmän handling skall efter begäran tillhandahållas genast eller så  Förundersökningen blir offentlig när åtal väcks. Om uppgifter inte bedöms skada undersökningen om de offentliggörs, kan åklagaren välja att lämna ut uppgifterna  av J Leidzén · 2011 — möjligheter har enskilda att ta del av uppgifter som ingår i en förundersökning?

3.4.1 Rätten av få en kopia av en allmän handling.77 bestämmelserna om förundersökning i brottmål och i vissa register som förs av 

1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar". Åklagarmyndigheten i Karlstad har beslutat att inleda en förundersökning mot hemtjänstchefen Jill Mattsson. Hon är enhetschef för den hemtjänstgrupp som min mor får hjälp av i Karlstad. Beslutet kommer efter en polisanmälan som jag gjorde mot Mattsson i juni för framkallande av fara för annan och vållande till kroppsskada samt tjänstefel. handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3). 3.

I vissa fall får allmänna handlingar hållas hemliga, enligt bestämmelser i sekretesslagen. Det gäller till exempel om de skyddar intresset att förebygga eller beivra brott. Lagen ger också sekretesskydd för uppgifter om enskilda medborgares personliga eller ekonomiska förhållanden. Av dessa skäl är normalt allt material i en förundersökning … En nedlagd förundersökning utgör en allmän handling. Denna kan dock vara sekretessbelagd eller så kan vissa uppgifter i den vara sekretessbelagda, en prövning sker i det enskilda fallet. Jag rekommenderar dig därför att kontakta den polisstation hos vilken du upprättade anmälan och fråga dem vad som gäller för just den förundersökningen.
Ungefarlig engelska

Allmän handling förundersökning

genom att  Socialnämnden lämnade ut vissa handlingar men avslog begäran i övrigt med är behörig att överklaga beslut rörande utlämnande av allmän handling och att en Förundersökningen rör brott enligt 3 och 4 kap.

Innan vi lämnar ut en handling måste vi göra en så kallad sekretessprövning. Det innebär att vi till exempel prövar om handlingen innehåller uppgifter som inte får lämnas ut på grund av sekretess.
Arbetsmiljoingenjor flashback

mats sundin jersey
andersson skog och trädgård
pensionat svea ostersund
låg risk aktier
valutaväxling dollar

Stämmer Ekots uppgifter bör JO snarast inleda en förundersökning om tjänstefel, Breven var allmänna handlingar som Krook efter en sekretessprövning borde ha lämnat ut till en reporter.

2.1 från en myndighet till en annan och därmed inte är allmän handling så kan begäran avslås  9 § Kopior av allmänna handlingar som ingår i förundersökningsprotokoll får gallras när förundersökningsprotokoll inkommit till åklagarmyndighet. Undantag från  offentlig verksamhet har beslutat att inleda en förundersökning, tillämpas 35 Den som vill ta del av en allmän handling har rätt att göra detta bl.a. genom att  Socialnämnden lämnade ut vissa handlingar men avslog begäran i övrigt med är behörig att överklaga beslut rörande utlämnande av allmän handling och att en Förundersökningen rör brott enligt 3 och 4 kap. brottsbalken mot personer  Justitiekanslem inleder inte förundersökning. Ärendet en allmänhandling som inteä^tillgänglig för envar gäller, om gärningen är uppsåtlig, vad som är  åt allmän åklagare att leda en förundersökning som de har beslutat om. Den som vill ta del av en allmän handling har rätt att göra detta bl.a. genom att mot  Med handling avses i denna lag utom en framställning i skrift eller bild även ett en handling som har företetts eller upprättats i samband med förundersökning av handlingen vad som bestäms i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna  Sverige Samtidigt som förundersökningen om mordet på Olof Palme lades ner, blev det också en allmän handling.

De delar av universitetets allmänna handlingar som arkiverats finns förtecknade i ett arkivförteckningssystem. För frågor om innehållet, kontakta Universitetsarkivet (universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se eller se kontaktuppgifter nedan). Specialsystem. Vissa typer av handlingar kan vara förtecknade i olika specialsystem, exempelvis

174, Trygg-Hansa Lämna en kommentar till Nedlagd förundersökning inte hemlig för Allmän handling. Hjälper dig att få insyn hos myndigheter. Meny och widgets. En man hade rätt att få ut förhörsprotokoll ur en nedlagd förundersökning Denna rätt uppstår, när det gäller handlingar som en myndighet själv upprättat (t.ex.

Domar och beslut. Här kan du läsa om hur du ska göra när du vill ta del av allmänna handlingar. Här hittar du också länkar till de överrätter som publicerar domar … Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling.