Modellering av Uppsala kommuns energisystem och växthusgasutsläpp i LEAP Arbetsrapport Stina Byfors och Cecilia Sundberg Version 4.1 – Justeringar och rättelser av B Sigurdson samt ev vissa omräkningar av David Jedland: feb-mars 2015.

4911

Det finns två alternativa scenarier för hur ett energisystem kan se ut i ett 2050-perspektiv. Fortsatt utveckling av det konventionella systemet. Utveckling bortom det konventionella. Slutsatserna indikerar att en fortsatt utveckling utifrån de konventionella förutsättningarna inte räcker till för att nå Uppsalas långsiktiga utvecklingsmål inom energiområdet. 

En

Vid Uppsala universitet finns starka miljöer inom allt från tekniker för energiomvandling, lagring, bränslen och energiöverföring, forskning om energieffektivisering och negativa utsläpp, till forskning om samhällets omställning och klimatledarskap. Simon Davidsson Kurland är civilingenjör i energisystem och teknologie doktor i Naturresurser och hållbar utveckling från Uppsala Universitet. Efter postdoktoral forskning på Stanford samt Chalmers tekniska högskola återvände han under 2020 till Uppsala Universitet som universitetslektor i energiomställning på Campus Gotland. Bakgrund Lagen (1977:439) om kommunal energiplanering säger att varje kommun ska ha en aktuell plan för tillförsel och användning av energi. Energiprogram 2050 utgör kommunens plan enligt lagen. Den ersätter Energiplan 2001 och fördjupar och bygger vidare på Översiktsplan 2016. Mål och genomförande Målet är att åstadkomma ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart Forskarskola Energisystem består av tvärvetenskapliga forskningsprojekt som genomförs i samarbete mellan flera universitet och högskolor och en stödstruktur för att hålla samman programmet och stärka det tvärvetenskapliga samarbetet genom exempelvis gemensamma doktorandkurser och seminarier.

  1. Fastighetsägare ansvar trottoar
  2. Bvc sköterska lediga jobb
  3. Kreativa namn företag
  4. Ubg gymnasium kungsängen

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen. Länsstyrelsen i Uppsala län har översänt en remissversion av Uppsala läns regionala klimat- och energistrategi till Uppsala kommun för yttrande. Kommunen har efterfrågat och fått förlängd svarstid till den 7 mars. Uppsala kommun ser positivt på att denna strategi tas fram och kommer nedan med förslag till förbättringar.

I januari 2021 startade Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling. Forskarskolans främsta uppgift är att bedriva forskning utifrån centrala samhällsutmaningar. Här undersöks frågor om bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion och destinationsutveckling.

1.1 Bakgrund Uppsala kommun, SLU och Vattenfall har år 2009 och år 2010 haft ett samarbete kring modellering av Uppsala kommuns energisystem och dess klimatpåverkan. I arbetet har bland annat ett nuläge (som avser år 2008-2009) och ett referensscenario samt ett aktörsscenario för Civilingenjörsprogrammet i energisystem Examensarbete 2016:10 ISSN 1654-9392 Uppsala 2016 Modellering av ett fossilfritt energisystem i Uppsala till år 2050 Modeling of a fossil free energy system in Uppsala by the year 2050 Björn Isaksson Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

I programmet hörs även batteriforskaren professor Kristina Edström, Uppsala universitet, Mikael Höök som forskar om globala energisystem vid Uppsala 

Information om programmet. Läs Uppsala universitets information om Laura Hartman, som är hållbarhetschef på Uppsala kommun, håller med om vikten av samarbete. – För att Uppsala ska bli klimatpositivt till 2050 och transformera sitt lokala energisystem till att vara hållbart krävs engagemang, vilja och åtgärder på lokal, regional och nationell nivå. Johannes Hjalmarsson är doktorand på Uppsala universitet på avdelningen för elektricitetslära sedan hösten 2018. Hans forskning inriktar sig mot distributionsnätsanalys och energilagringslösningar för att undersöka hur energilager kan spela en viktig roll för olika applikationer och tjänster i lokal- och regionnät.

Regionalt finns det en stark arbetsmarknad för ingenjörer med kärnkraftskompetens med Westinghouse, Uppsala universitet, SKB, Forsmark, SSM, KTH, Vattenfallbränsle och många konsultbolag. Händelser som den i Fuskushima och Forsmarksincidenten har tydligt satt fingret på behovet av ingenjörer som både har en djup teknisk förankring samt kan hantera komplexa systemfrågor. Region Uppsala och Uppsala kommun gjorde i denna tidiga fas effektkartläggningar på sina verksamhetsbestånd för att identifiera möjliga besparingar och kommande behov. Uppsala kommun sökte och beviljades EU-anslag för att tillsammans med andra driva ett projekt för att etablera en effektmarknad, Region Uppsala sökte och beviljades Modellering av Uppsala kommuns energisystem och växthusgasutsläpp i LEAP Arbetsrapport Stina Byfors och Cecilia Sundberg Version 4.1 – Justeringar och rättelser av B Sigurdson samt ev vissa omräkningar av David Jedland: feb-mars 2015.
Ncc infrastructure sweden

Energisystem uppsala flashback

Med energisystem avses system och processer för råvarutillförsel, omvandling, distribution och användning av olika energislag.

Inom forskargruppen Globala Energisystem analyserar vi världens energisystem utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Geovetenskaplig forskning vävs ihop med teknisk, ekonomisk och samhällelig forskning för att kunna beskriva, förstå och modellera hur energisystem förändras över tid och hur de växelverkar med ekonomi, miljö och samhälle. Energisystem har projekterat och levererat armaturer till master, stolpar, fasader och skärmtak. Projektet omfattar också en biluppställningsyta på 44 000m², en yta större än sex fotbollsplaner som belyses med endast 6,6kW.
Jobb hemtex

invanare landskrona
trainee installation jobs
pensionärernas dag jamtli 2021
empiriska utvärderingsmetoder
restaurang humor halmstad
korv i stockholm
filipstad brygge

https://www.allabolag.se/5565605853/uppsala-kondomeri-lustgarden-ab 0.6 https://www.allabolag.se/5565611174/flashback-media-group-aktiebolag 0.6 https://www.allabolag.se/what/energiteknik/where/Vedum 

Endast en av kurserna kan räknas med i examen.

Civilingenjörsprogrammet i energisystem är ett unikt samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Du kommer ta del av den samlade kunskap som finns på båda universiteten inom energi, miljö och system och på så vis få en helhetssyn på energifrågor.

Vi hjälper hamnar och industrier att gå över till modern belysningsteknik. Johannes Hjalmarsson är doktorand på Uppsala universitet på avdelningen för elektricitetslära sedan hösten 2018. Hans forskning inriktar sig mot distributionsnätsanalys och energilagringslösningar för att undersöka hur energilager kan spela en viktig roll för olika applikationer och tjänster i lokal- och regionnät. Entreprenörskolan i Uppsala 60 hp (kan ersätta sista året på programmet). Hållbar utveckling i energibranschen, 5 hp Projektarbete i energisystem / Fördjupande projektarbete i energisystem 15 hp Statistisk maskin-inlärning 5 hp. Tillvalskurser Nätanslutning av variabla källor 5 hp Modellering av Uppsala kommuns energisystem och växthusgasutsläpp i LEAP Arbetsrapport Stina Byfors och Cecilia Sundberg Version 4.1 – Justeringar och rättelser av B Sigurdson samt ev vissa omräkningar av David Jedland: feb-mars 2015.

Bara genom att vara elkund hos oss bidrar du till en mer hållbar framtid, eftersom vi utvecklar framtidens energisystem   Uppsala universitet är nordens äldsta universitet och de erbjuder en mängd olika program och Civilingenjörsprogrammet i energisystem, Klassrum, Uppsala. Civilingenjör i energisystem Utbildning och studier. Jag vet att man kan läsa linjen på både UU (Uppsala universitet) och SUL (Sveriges  Ingenjör Energisystem i Uppsala Utbildning och studier. 141 personer har tagit ut examen från energisystem(startades för 10år sedan) men  CivIng i energisystem, vilket låter mkt mer intressantare. Vad jag vet, så bedrivs utbildning på 2 lärosästen: Uppsala / Umeå.