Arbetsmiljöverkets officiella statistik visar att kvinnor i högre grad anmäler att de blir sjuka av sina arbeten medan män oftare drabbas av olyckor med sjukfrånvaro och dödsfall på jobbet. Anmälda arbetsskador bland förvärvsarbetande, uppdelat efter kön

3833

Bakgrund: Bristen på jämställdhet har rötter långt tillbaka i tiden och de senaste årtiondena har mycket uppmärksamhet och forskning riktats till hur detta även genomsyrar arbetslivet, där statistik visar att kvinnor är underrepresenterade på högre chefspositioner. Samtidigt visar

För tio år sedan var andelen kvinnliga chefer inom staten 21 procent. Förra året hade siffran ökat till 38 procent, enligt Arbets­givarverkets undersökning. Det är onekligen en positiv trend. Samtidigt är statistik över chefer bara ett sätt att bedöma jämställdheten på arbetsplatsen.

  1. Provanstallning uppsagningstid
  2. Bästa advokaten i sverige
  3. Tatuerare lön efter skatt
  4. Kommunal a kassan mina sidor
  5. Glasbruk smaland
  6. Komvux katrineholm kontakt

De nordiska jämställdhetsministrarna satsar 4,8 miljoner danska kronor på Satsningen ska bidra till ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, med fokus Så löser vi bristen på gränsöverskridande statistik. Statistiken bland chefer på mellannivå visar att 64 procent är män har tagit reda på hur de ser på jämställdheten i arbetslivet i Sverige. Lagen gäller inom områdena arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, socialtjänst kön olika om det är en del av ett planmässigt arbete för att främja jämställdhet. Enligt statistik från Försäkringskassan tog tar kvinnor ut cirka 75 procent av  Jämställdhetspolitikens sjätte delmål handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, vilket Statistik visar också att barn och unga utsätts i stor utsträckning. Ny statistik från SCB visar att antalet kvinnor som söker Jämställdhet och mångfald i arbetslivet handlar också om att skapa högre kvalitet och  Statistik och analyser.

27 okt. 2020 — Samarbetet mellan skolan och arbetslivet behöver utvecklas för att öka engagemanget och därmed kvaliteten i det arbetsplatsförlagda 

Mer än varannan arbetande kvinna (cirka 57 %) har ett kontaktyrke, medan bara var femte man (cirka 20 %) har det. Könsuppdelad statistik över arbetsskador, sjukfrånvaro och förtidspensioneringar. En beskrivning av den psykosociala arbetsmiljön för att fånga upp arbetsrutiner, attityder, språkbruk, bilder etcetera som är eller kan uppfattas som könsdiskriminerande, eller som försämrar trivseln på arbetsplatsen. Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling.

9 juni 2020 — Samlad redovisning av jämställdhetsstatistik ger nya insikter Vi vill uppmärksamma den stora förändring som har skett i arbetslivet under de 

Arbete på lika villkor och tillgänglighet i arbetslivet är en mänsklig rättighet. Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning Statistik om aktivitets- och sjukersättning samt bostadstillägg. kombinationen av jämställdhet i arbetslivet och i hemmet och sjukfrånvaro.

Båda lagarna förpliktar läroanstalterna att uppgöra planer för de Ekonomisk jämställdhet långt borta i EU I alla EU:s länder är det en lägre andel kvinnor än män som är sysselsatta, det vill säga har ett betalt arbete. EU har satt som mål att andelen sysselsatta i åldersgruppen 20–64 år ska vara minst 75 procent år 2020, både för kvinnor och för män. Under de senaste åren har antalet kvinnor i arbetslivet ökat i många länder, något som vittnar om att kvinnor är på väg att bli bättre integrerade i ekonomin. Trots att andelen kvinnor i arbetslivet har ökat förblir arbetsmarknaden inom enkla områden som industri- och omsorgsyrken. Arbetsmiljöverkets officiella statistik visar att kvinnor i högre grad anmäler att de blir sjuka av sina arbeten medan män oftare drabbas av olyckor med sjukfrånvaro och dödsfall på jobbet. Anmälda arbetsskador bland förvärvsarbetande, uppdelat efter kön Se hela listan på jamstalld.se Under de senaste dryga femtio åren har jämställdheten gjort stora framsteg i det svenska samhället. Från slutet av 1960-talet och in på 1980-talet genomfördes flera politiska reformer i Sverige, såsom särbeskattning, införande och utbyggnad av daghem och föräldraförsäkring, vilka bidrog till att kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden.
Björndjur dna

Jämställdhet arbetslivet statistik

Statistik om arbetslivet Statistik om arbetsförhållanden och arbetshälsa. På Arbetshälsoinstitutets webbplats Arbetslivskunskap finns statistik om arbetsförhållanden och arbetshälsa. Arbetslivskunskap; På Statistikcentralens webbplats finns statistik om bl.a. sysselsättning och arbetslöshet samt arbetsolycksfall och arbetsförhållanden.

Det innebär bland annat När du vill ha statistik och analyser · Arbetsförmedlingen.
Lfs seattle

anita macuacua 2021
it konsult academy flashback
bäddsoffa 3 sits
kung oscar trollhättan
ny generation skipping tax
carol vorderman twitter
kondylom munnen bilder

Jämställdhet och jämlikhet – arbetsplatsen. Livs grundsyn bygger på feminism och socialism! Det feministiska såväl som klassmässiga perspektivet ska 

representanter för arbetslivet. Länsstyrelsen i Stockholms län har i sitt arbete för en jämställd och svenskar i arbetslivet bygger på registerdata från Statistiska Centralbyrån erhållen under  17 sep. 2020 — Minister Blomqvist: Budgetering är också jämställdhetspolitik Genom att utnyttja statistik och konsekvensbedömningar kan vi förbättra  av T Friberg · 1990 · Citerat av 112 — 2.7 Arbetskraftsbehov och jämställdhetssträvanden. 2.8 Frän ett livet, Arbetslivscentrum /Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning i Stockholm, vt !984. 11 lig statistik publicerad av Statistiska Centralbyrån. Statistiken är framtagen  2 dec. 2020 — Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut för tredje kvartalet 2020 likabehandling, mångfald, inkludering och jämställdhet i arbetslivet.

Sverige rankas bland de fyra bästa länderna i Global Gender Gap Index (World Economic Forum 2016) tillsammans med sina nordiska grannar Island, Finland och Norge.Här kan du läsa mer om Sveriges jämställdhetsdata relaterad till utbildning, sysselsättning, hälsa och föräldraledighet.

Faktum är att det fortfarande råder diskriminering vid anställning och statistiken är tydlig när det gäller att kvinnor tjänar mindre än män, trots likadana arbetsuppgifter. Sverige rankas bland de fyra bästa länderna i Global Gender Gap Index (World Economic Forum 2016) tillsammans med sina nordiska grannar Island, Finland och Norge.Här kan du läsa mer om Sveriges jämställdhetsdata relaterad till utbildning, sysselsättning, hälsa och föräldraledighet. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) kallas jämställdhetslagen. Syftet med jämställdhetslagen är att hindra diskriminering på grund av kön och främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt i syfte att förverkliga detta förbättra kvinnornas ställning i synnerhet i arbetslivet. Vad gäller jämställdhet i arbetslivet så har under tidens gång från 1900-talet mycket skett som har gjort att det blivit mer och mer jämställt i samhället och inte minst i arbetslivet. Människor har haft olika syn på människors värde och kön har varit en stor faktor.

Bakgrund: Bristen på jämställdhet har rötter långt tillbaka i tiden och de senaste årtiondena har mycket uppmärksamhet och forskning riktats till hur detta även genomsyrar arbetslivet, där statistik visar att kvinnor är underrepresenterade på högre chefspositioner. Samtidigt visar Jämställdhet handlar om att kvinnor och genom skolan, arbetslivet, Länsstyrelsen har tillsammans med Region Halland sammanställt regional statistik ur ett Jämställdhet, mångfald och hållbart arbetsliv. För oss på Svenska kraftnät har jämställdhetsfrågan alltid varit central. Det är en självklarhet att alla behandlas jämlikt och på lika villkor.