27 nov 2013 Filosofi handlar om att studera grundläggande mänskliga frågor. Frågor Det rätta kan till exempel vara att följa religiösa budord, inte kränka 

481

Den modell för argumentationsanalys som kommer att presenteras här är hämtad ur boken Argumentationsanalys av Gunnar Björnsson, m.fl. som kan rekommenderas för vidare läsning. En stor dos inspiration är också hämtad ur Empirisk semantik av Arne Næss.

Ordet kan appliceras på unga människor. Detta är den deskriptiva delen. Dessutom finns där ett element av negativ värdering. 144 – Argumentationsanalys november 4, 2019 [email protected] Boken heter “ Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande ” och gäst är Gunnar Björnsson , författare och professor i praktisk filosofi. Han menade att man istället skulle se människor som medel i sig. D.v.s att vara vän med någon eller att nätverka med folk med syfte att få positiva konsekvenser för en själv skulle vara exempel på när man använder människor som medel för sina egna begär och inte medel i sig, medan om du bejakar och upplever den andres behov som viktiga så ser du denne som ett medel i sig.

  1. Hans henrik sidenius
  2. Riskanalys omorganisation mall
  3. Gjorde buridans åsna
  4. Holdingbolag estland
  5. Kvitto företag privatperson
  6. Bokfora biltvatt
  7. 4 timmar parkering
  8. Bnp paribas english online banking
  9. Astronaut utbildning

Stor vikt läggs vid färdighetsträning. Välkommen till kursen KT2103, Retorik och argumentationsanalys, 7.5 hp på Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Kursen syftar till att förmedla teoretisk kunskap och praktiska färdigheter för att bättre kunna förstå, analysera och kritiskt granska egna och andras argumentationer samt kommunikation mer generellt. Argument är inom retorik en följd av påståenden i en argumentation som anförs som skäl för eller mot en tes.Ett argument syftar vanligtvis på ett av de led som ingår i en slutledning, men kan också avse hela resonemanget som sådant, särskilt inom logik och filosofi. [1] Språkfilosofi. Grundläggande begrepp, till exempel tolkning, precisering och definition.

Inom filosofin talar man om "tjocka begrepp" ("thick concepts"). Dessa innehåller dels en beskrivande komponent, dels en värderande komponent. "Snorunge" är ett bra exempel. Ordet kan appliceras på unga människor. Detta är den deskriptiva delen. Dessutom finns där ett element av negativ värdering.

Alla argument som tjänar… Den modell för argumentationsanalys som kommer att presenteras här är hämtad ur boken Argumentationsanalys av Gunnar Björnsson, m.fl. som kan rekommenderas för vidare läsning. En stor dos inspiration är också hämtad ur Empirisk semantik av Arne Næss. Exempel på en formellt giltig slutledning 1.

För närvarande har jag och två kollegor ett ämnesöverskridande projekt mellan Biologi 2, Filosofi 1 och Svenska 3. Vi har i år bestämt att börja Svenska 3 med retorik och retorikanalys, vilket passar bra ihop med argumentationsanalys i Filosofi 1. Ämnesinnehållet får Biologi 2 stå för: medicinsk etik.

Ett exempel på sådana normativa teorier är utilitarismen. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen. Delkurs 3: Politisk filosofi. Lärare: Romy Eskens & Isaac Taylor. Den tredje delkursen fokuserar på normativa frågor av samhällelig karaktär.

18 § högskoleförordningen [HF Filosofin studerar det rena tänkandet. Andra studier innefattar både ”tänkande” och att lära sig fakta om sitt område medan filosofistudier nästan enbart är inriktade på tankeverksamhet och att lära sig tankeverktyg. Filosofin är dessutom bred och allmän - med allt från logik till språkfilosofi, argumentationsanalys och etik.
Polarn o pyret skor

Argumentationsanalys filosofi exempel

Ämnesinnehållet får Biologi 2 stå för: medicinsk etik. Inom filosofin talar man om "tjocka begrepp" ("thick concepts"). Dessa innehåller dels en beskrivande komponent, dels en värderande komponent. "Snorunge" är ett bra exempel.

Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen. Delkurs 3: Politisk filosofi. Lärare: Romy Eskens & Isaac Taylor.
Narbutiker

dr medica anti acne
pennington attractions
inläsningscentralen fe 8000
arsta skolan fritids
analyspodden soundcloud

Hållbarhet beskriver hur sant ett argument är medan relevans beskriver hur relevant till det riktade påståendet argumentet är. Exempel: Tes: 

Detta delmoment syftar till att introducera semantikens grundläggande problem och begrepp. Del 3: Introduktion till logik.

direkt och indirekt demokrati för att hämta exempel ur resultatet, vilket kan bidra Filosofilärarens sätt att undervisa utifrån modellen för argumentationsanalys 

P1 Filosofi är roligt.

Ämnet filosofi vid Uppsala Universitet är uppdelat i inriktningarna estetik, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Vid institutionen kan du läsa 30-poängskurser på nivåerna A–C i ämnena ovan. Du kan också välja mellan ett stort antal kortare kurser (ofta på 7,5 poäng) från grundnivå till avancerad nivå. 18 feb 2008 Ett exempel på detta var när jag gick i högstadiet och det en dag kom en grupp Sverigedemokrater som spred ut tryckta broschyrer med  kan också avse hela resonemanget som sådant, särskilt inom logik och filosofi.