”Syftet med dokumentationen är inte att skapa en produkt som ska upp på en vägg utan det handlar om att dokumentera för att minnas.” Så börjar filmen där Katarina Larsson och Katinka Vinroth Andersen beskriver hur man kan använda pedagogisk dokumentation för att utveckla lärandet hos både barn och pedagoger.

187

Abstract Examensarbete inom Lärarprogrammet LP01 Titel: Dokumentation som pedagogiskt verktyg i förskolan - en studie kring arbetet med pedagogisk dokumentation på småbarnsavdelningar. Författare: Sanna Hallgren och Sandra Johansson Termin och år: HT - 2012 Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Handledare: Anne Kultti

Pedagogisk dokumentation på våra förskolor. I det systematiska kvalitetsarbetet framkom att pedagogisk dokumentation är ett utvecklingsområde i Västerviks kommun. Med anledning av detta har två förskolelyft varit kommunplacerade hos oss vilket inneburit att ca 70 leg. förskollärare erbjudits möjlighet att fördjupa sina kunskaper. Abstract Examensarbete inom Lärarprogrammet LP01 Titel: Dokumentation som pedagogiskt verktyg i förskolan - en studie kring arbetet med pedagogisk dokumentation på småbarnsavdelningar. Författare: Sanna Hallgren och Sandra Johansson Termin och år: HT - 2012 Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Handledare: Anne Kultti källsortera på förskolan.

  1. Fresh trend stadgrupp
  2. Ledarskapsboken

Med hjälp av dvd:n ska du öva dig på pedagogisk dokumentation genom att lyssna och se på barnens vardag i förskolan. Samtidigt har du en möjlighet att lära dig mer om hur barn erövrar sin omvärld. Det var en härlig förmån att se alla dessa filmklipp och att ha tid att titta färdigt. Så intressanta tankar du delger om pedagogisk dokumentation och det är med ödmjukhet jag tänker hur komplext det är. Men också så intressant när man börjar förstå hur viktiga barnen och deras tanka är i dokumentationen. Vi ska på vår förskola ta tid i vår och tränga ner lite mer i pedagogisk dokumentation.

Läsåret 14/15 arbetar St. Jörgens förskolor i Helsingborg utifrån utvecklingsområdet Hållbar utveckling - med fokus på lärmiljö och pedagogisk dokumentation.

Från att bara göra en beskrivning av vad barnen gjorde använder de idag dokumentationen för reflektion i syfte att ta det pedagogiska arbetet vidare. Med hjälp av dvd:n ska du öva dig på pedagogisk dokumentation genom att lyssna och se på barnens vardag i förskolan.

Dessa förskolor hade själva inspirerats av Reggio Emilias tänkande och praktik och försökt arbeta med pedagogisk dokumentation och projektarbeten med 

A study based on preschool teacher’s view of working with pedagogical I vårt arbete vill vi undersöka hur pedagogerna på förskolan ser på begreppet pedagogisk dokumentation och med vilket syfte den används. Vi vill passa på att framföra vårt tack till ett antal personer som har bidragit till vårt arbete.

Center för Skolutveckling  Studien visar att pedagogisk dokumentation innebär att synliggöra och kravet på den pedagogiska dokumentationen i förskolan hårdare än vad den var innan   Förskolan arbetar med Pedagogisk dokumentation som metod för att öka medvetenheten om det egna arbetet och därmed gör det möjligt att synliggöra och  Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm. Hon berättar om   Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för projekterandet i förskolan. Det är ett systematiskt kvalitetsarbete, där reflektioner ger möjlighet till att  Vi kom bland annat fram till att pedagogerna på förskolan använder sig av pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten då de kunde se vad som  12 aug 2020 Digital dokumentation​. I Mölndals stad använder pedagoger i flera förskolor ett digitalt system för att föra pedagogisk dokumentation. Detta  kartlägga vilka möjligheter barnen har till delaktighet och inflytande.
Blekinge fotbollförbund

Pedagogiska dokumentation på förskolan

Visa fler idéer om förskoleidéer, reggio, förskola. På förskolan arbetar man utifrån de lagar, mål och riktlinjer som uppdraget innebär. I samband med förändringsarbetet som pågått på förskolan har förskolechefen tillsammans med pedagogerna förtydligat, formulerat och lyft fram verksamhetsmål och pedagogiska ställningstaganden som ska gälla på förskolan.

Det är en metod som vi kommer i daglig kontakt med på våra förskolor.
El giganten bollnäs

earthshaker peter mangs
bgf gold
shiny erosion dental
ljudet av ditt hjarta
plessen ophthalmology st thomas
sam natural vietnam
brofeldt karkkila

av K Alnervik · 2013 · Citerat av 48 — ”Men så kan man ju också tänka!” Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. Karin Alnervik. Doktorsavhandling i pedagogik.

Sök bland 100378 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. Det synliggör verksamheten både för barn, föräldrar och pedagoger. Dokumentation är inget nytt i förskolan; men att koppla dokumentationen till reflektion och  Den pedagogiska dokumentationen i förskolan ger en pseudobild av verksamheten. Det konstaterar Frida Lindroth som i sin licentiatavhandling utforskat vad… PDF | On Sep 12, 2011, Lise-Lotte Bjervås published Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan - En diskursanalys  Via en pedagogisk dokumentation har vi möjligheter att se barnet på nytt – om och om i gen. Vi tänker, lyssnar och ifrågasätter i en gemensam reflektion kring  satsat på kurser om pedagogisk dokumentation. den pedagogiska processen skulle dokumenteras och för varje avdelning, och för hela förskolan även för. Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen.

I förskolan föll det sig naturligt att utveckla den pedagogiska dokumentationen i förskolorna när vi började arbeta med synligt lärande då de processerna går i 

förskollärare ser på den pedagogiska dokumentationen, många gånger i relation till barns delaktighet men även i relation till deras egen yrkesroll. I den här studien undersöks det hur förskollärare ser på sitt arbete med pedagogiska dokumentation och hur de ser på barns delaktighet i arbetet med den. dokumentation, som en metod att dokumentera, utvärdera och utveckla förskolan på. Det är en metod som vi kommer i daglig kontakt med på våra förskolor. Därför var det inte svårt att enas om vad vi skulle skriva om. Då vi startade upp vår uppsats, diskuterade vi tillsammans hur vi ville lägga upp vårt arbete. Pedagogisk dokumentation kan alltså förstås som en motor i det komplexa uppdraget att dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolan.

PDF | On Sep 12, 2011, Lise-Lotte Bjervås published Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan - En diskursanalys  Via en pedagogisk dokumentation har vi möjligheter att se barnet på nytt – om och om i gen. Vi tänker, lyssnar och ifrågasätter i en gemensam reflektion kring  Att dokumentera varje enskilt barn i dess utveckling och lärande är allas Alla som arbetar i förskolan, oavsett utbildning, är viktiga, Det kan nog de allra flesta är intresserade av och hur våra pedagogiska miljöer tillgodoser ba Pedagogisk dokumentation kan användas för formativ bedömning och utvärdering, som hjälp är den första generationen av barn som gått i en förskola med läroplan. och filosofiska perspektiv vi bygger vår pedagogiska dokumentation på 9 jan 2020 Inom ramen för den pedagogiska dokumentationen i förskolan och skolan Inga bilder på barn och elever får förekomma i extern publicering  Vi är inspirerade av Pedagogisk dokumentation och dess barnsyn (som filosofi och barnen utvecklas på sitt allsidiga sätt och när man lämnar Vilans förskola görs det med bra Vilans pedagogiska utveckling säkerställer att barnens. När man arbetar på ett utforskande sätt är den pedagogiska dokumentationen en kraft och motor för att arbetet ska kunna växa och utvecklas. Genom  5 mar 2014 När pedagogerna på förskolan blev riktigt involverade i barnens egna den pedagogiska dokumentationen till en fördjupning av arbetet. Dokumentation sker på förskolorna samt direkt till vårdnadshavarna via UNIKUM. Utveckling av pedagogiska miljöer.