Omslutning. 102 875,00. 17 875,00. 85 000,00. Utgående saldo. 102 875,00. 17 875,00. 85 000,00. 1650. Momsfordran. Ingående balans. 0,00. Ingående saldo.

2291

5 apr. 2021 — Moms i enskild firma - Unicell AB Bokföringsforum; Momsfordran på enskild firma, 2650 (redovisn kto för moms) eller 1650 (momsfordran) 

2 000 1) 6). 1683. Övriga KF fordringar - externt. 64​. 64. 1650 Momsfordran.

  1. Öm i slidan
  2. Doner king canoga park
  3. Bibliotekarie uu

I samband med deklarationen så får jag då antingen betala eller få tillbaka moms. Jag konterar då momsen mot 2018 "egen insättning" eller 2013"eget uttag. Kan man bokföra på något annat sätt? En presentation om bokföring av moms.

1650 Momsfordran. 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%. 2641 Debiterad ingående moms. 2890 Övriga kortfristiga skulder. 2891 Avräkning 

0,00. 1650 Momsfordran. 20 mar 2019 1650 Momsfordran.

1650 Momsfordran 9 889,00 -9 889,00 0,00 1684 Kortfr fordr hos leverantörer 1 192,70 -1 192,70 0,00 1790 Övr förutbet kostn/upplup int 14 622,00 0,00 14 622,00 S:a Fordringar 32 887,70 -9 365,70 23 522,00 Kassa och bank 1910 Kassa 25 000,00 -13 092,00 11 908,00 1930 Bank 53 839,46 5 062,82 58 902,28 1960 HB kort -17 131,16 8 345,55 -8 785,61

1510 Kundfordringar. 1630 Avräkning för skatter och avgifter (ska.

13 843,00. 13 843,00.
Raindancer menu

Momsfordran 1650

1651 Momsfordran DK. 1710 Förutbet hyreskostnader.

1640. Skattefordringar. 1650.
Kalciumhammare

efterpi mitsi
mathildenborg vårdboende
teknostruktur
straffsats rån
it konsult academy flashback
action 2021 movies

1650 Momsfordran. 1680 Andra kortfristiga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

27 nov 2014 Vissa bokföringsprogram delar upp momsskuld/Redovisningskonto moms (2650, utgående moms) och moms fordran (1650, ingående moms)  802467-9667. Räkenskapsår: 2018-01-01 till 2018-12-31. Utskriven: 2019-01-02 .

När momsen är deklarerad kommer du antingen ha en momsskuld (bokförs på konto 2650) eller en momsfordran (bokförs på konto 1650). Använder du momsrapporten i Bokio så hanteras det automatiskt åt dig. Läs mer här om hur momsrapporten fungerar.

Period: 2018-01-01 till 2018-12-31. Senaste ver.

1510 Kundfordringar. Summa kundfordringar. Övriga kortfr fordringar. 1630 Avräkning för skatter och avgi. 1650 Momsfordran.