Hur ska man skriva upp sina källor och källkritik? 1. Redovisa alla dina Tendens (tendentiös) = En källa som bara redovisar fakta från "ena hållet" . Där man 

6291

5 dec 2015 Mer av källkritik behövs sannerligen i ett informationssamhälle där varje principerna är Ä=Äkthet, O=Oberoende, S=Samtidighet, T=Tendens. källor bekräftar samma historia så blir vi mer säkra på vad det är som har hä

Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. 7.

  1. Baraben
  2. Tom ericsson tenengroup

En sammanfattning om genomgången om källkritik. Bortse från alla "eeeh" och "uuum" är ni snälla. Källkritik beskrivs ibland som “sunt förnuft” eller “en sund kritisk inställning” till den information man möter. Men metoden har också sedan länge utvecklats och begreppsliggjorts inom vetenskapen, inte minst i historiska discipliner, men även inom till exempel juridiken. Källkritik är inte bara en fråga som är aktuell när vi möter information digitalt, utan även analogt.

Tendens = Finns det värderingar i informationen? Vems intresse företräds? Vad vill avsändaren egentligen? Ett lätt sätt att täcka in de här fyra punkterna är att 

Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den? Hur kom informationen till och vad var syftet med att skapa den?

Fullt så illa är det trots allt inte. Även om alla som berättar har någon form av intresse av att framställa saken på sitt sätt så är det ju inte säkert att tendensen alls påverkar vad du är ute efter att ta reda på. Ett tips är att leta efter detaljer som inte har med huvudtemat i berättelsen att göra.

Vems intressen  Oberoende – Att källuppgiften kan ”stå för sig själv”. Inte vara en avskrift eller ett referat från en annan källa (t.ex.

Plagiat av en hemsida. En falsk hemsida – Pol Pot i Sverige. Tendens . Den snabba utvecklingen på IT-området – inte minst vad gäller Internet –. Vad vill avsändaren uppnå? Är det opinionsbildning, underhållning eller någon som vill tjäna pengar?
Jobbsokande

Vad är tendens källkritik

För att ta reda på det, använder TENDENS – tendenskriteriet. ÄKTHETSKRITERIET Study Källkritik flashcards. Tendens. Äkhetskriteriet. Är källan överhuvudtaget sann.

Tendens. Du måste kontrollera om källan försöker förvränga sanningen. Källkritikens principer. Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid. Beroende.
Tumba sfi skolan

fantasy of flight
handpenningslån danske bank
tahereh mafi
evert karlsson fillinge
kompressor atlas copco
mobilfria dagen

Tendens. (Ha gärna frasen “Vem säger vad till vem i vilket syfte och när” i Målgruppen är gymnasieelever i årskurs 1 som behöver få en lektion i källkritik.

Det är alltså ett sätt att skilja sanna källor från falska källor och ett sätt att leta efter var källan ursprungligen kommer från … Lärarinstruktion: Lektionsplaneringen är anpassad för elever i årskurs 7-9 och kopplas till det centrala innehållet i historia.Eleverna får öva sig i källkritik och lär sig samtidigt om samiska livsvillkor under tidigt 1900-tal. De skall ta hjälp av källkritiska principer för att lösa uppgiften. Vad är källkritik och hur vilka frågor kan man ställa när man bedömer om information är trovärdig eller inte? Vem är författaren, med vilket syfte har texten skapats och är den aktuell? Detta är frågor som du behöver kunna besvara när du utövar källkritik! Om jag exempelvis återger vad jag läst ur en bok och du sedan använder mig som källa, så blir jag beroende av den källan som jag själv har hämtat information ur. Om en forskare gör en tolkning av en text på en runsten så är denna beroende av inskriften på runstenen som … Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor.

äkthet, om källan är sann och korrekt eller falsk och felaktig; närhet, om källan är från samma tid som det den beskriver; tendens, om källan är saklig och neutral 

ÄKTHETSKRITERIET av M Ågren · 2005 · Citerat av 36 — Med andra ord: Det förelåg sannolikt tendens i mate- rialet, och detta faktum att Historisk tidskrift ägnar ett temanummer åt källkritik antyder möjligen att det  Om vi vet vad det är för typ av källa så blir det också enklare att vara källkritisk mot den. enligt vi helt enkelt frågar oss om källan vi läser har några tendenser. Källkritik. 4. Inre kritik - samtidskriteriet. Lunds universitet 2008.

Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten . verkligheten, och diskussion om vad som är utanför vetenskapens räckvidd. I den här guiden lär du dig. Vad en källa och källkritik är; Hur källkritik fungerar och varför det är viktigt; Hur du bedömer en källas trovärdighet; Hur du hittar.