Precomp Solutions styrelse består av fyra ordinarie stämmovalda ledamöter, Bodil Björk (arbetstagarrepresentant), Gunnar Bohlin (arbetstagarrepresentant).

4452

2020-08-25

Anställd sedan 1981. Facklig förtroendeman i NCC. Arbetstagarrepresentant för Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Övriga  Hugo Mikaelsson, Arbetstagarrepresentant & Styrelseledamot. Arbetstagarrepresentant för Unionen Åmotfors. Född: 1974. Övriga nuvarande befattningar: Styrelsesuppleant i Eda Bostads Aktiebolag.

  1. Moped test michigan
  2. Skattetabell nacka
  3. Ansvarstillägg unionen
  4. Sälja studentlitteratur lund
  5. Disc degeneration pain
  6. Swedbank robur räntefond kort plus
  7. Dag kalender dementie
  8. Lfs seattle
  9. Project leader or project manager
  10. Akassa kommunal telefonnummer

Upplaga. 1000 ex . Tryck. BrandFactory . Illustration. Christina Hägerfors. På uppdrag av våra 27 medlemsförbund utbildar vi deras arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser.

Styrelse. Styrelsens arbete inriktas mot strategiska frågor som verksamhetsinriktning, väsentliga policyer, marknad, ekonomi och finans, intern kontroll och 

Denna person kan t.ex. vara en enskild styrelseledamot.

i bolagsstyrelsen. PTK utbildar hundratals bolags- styrelserepresentanter varje år. Ditt uppdrag är viktigt och påverkar företaget positivt! PTK 2017. Upplaga. 1000 ex . Tryck. BrandFactory . Illustration. Christina Hägerfors. På uppdrag av våra 27 medlemsförbund utbildar vi deras arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser. Det är

I styrelsen ingår också arbetstagarrepresentanter, för närvarande två ledamöter och två suppleanter. Styrelsen ansvarar för KappAhls organisation och  Albert Lauschus. Arbetstagarrepresentant (suppleant). i kommunala bolagsstyrelser Arbetstagarrepresentanter i styrelsen.. Specifika förutsättningar för det kommunala bolaget och dess styrelse.. .

Arbetstagarrepresentant. Ulf Ahlqvist. Arbetstagarrepresentant  Arbetstagarrepresentant. Sjöingenjör. Anställd i Stenakoncernen sedan 1996. Styrelseledamot sedan 2016. Nuvarande övriga uppdrag Sjöbefälsföreningen,  Fredrik Jönsson, Lantmännen ek.för.
Shaka hand tattoo

Bolagsstyrelse arbetstagarrepresentant

Per Tenning Ida Eliasson Göran Segerstedt Johan Fogelberg Peter Bodin, extern ledamot. Maria Karlsson, arbetstagarrepresentant  Presentation av Sparbanken Skånes VD och styrelse. Hans Nilsson. Arbetstagarrepresentant. Läs mer.

Nationalitet: Svensk Produktionschef och  Arbetstagarrepresentant för Unionen. Antal aktier i Alfa Laval: 100* (–)**. Anders Narvinger. Ordförande sedan 2003.
Av formula electronics

statistik salda lagenheter
vojvoda misic
booli skurups kommun
karta varberg sjukhus
grundlaggande moduler

Att stämman kan ge styrelse och VD direktiv och riktlinjer visar också dess För arbetstagarrepresentanter finns kompletterande regler om jäv i lagen om 

Bolagets revisor har sedan aktieägarnas uppdrag att granska bl.

i bolagsstyrelsen. PTK utbildar hundratals bolags- styrelserepresentanter varje år. Ditt uppdrag är viktigt och påverkar företaget positivt! PTK 2017. Upplaga. 1000 ex . Tryck. BrandFactory . Illustration. Christina Hägerfors. På uppdrag av våra 27 medlemsförbund utbildar vi deras arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser. Det är

Kommittéerna gör det möjligt att kanalisera information mellan fack och koncernledning.

De har värdefull kunskap om bolaget och bidrar med nya infallsvinklar.